Piaci ár alátámasztása a vidékfejlesztési pályázatoknál

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (továbbiakban VP IH) az európai uniós végrehajtási szabályokkal való összhang érdekében felülvizsgálta a piaci áraknak való megfelelés egy árajánlattal (egyedi gyártás, ill. kizárólagos forgalmazói nyilatkozat) történő igazolásának gyakorlatát a VP beruházási típusú felhívásainak tekintetében.
Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete és a Bizottság 809/2014/EU végrehajtási rendelete alapján a projektek költségvetését, ezen belül az egye tételek valós piaci árnak való megfelelését az IH-nak minden esetben vizsgálnia kell. A 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet (Végrehajtási rendelet) alapján ez legalább három, műszaki tartalmát tekintve összehasonlítható, egymástól és a kedvezményezettől független ajánlattevőtől származó, de tartalmát tekintve összehasonlítható árajánlat vizsgálatával végezhető el.
A Támogató a piaci árnak való megfelelést visszamenőlegesen is ellenőrzi. Amennyiben a kedvezményezett bármely tétel tekintetében a támogatási kérelméhez, vagy módosítás esetén a kifizetési kérelméhez háromnál kevesebb árajánlatot nyújtott be, úgy a Támogató hiánypótlásra szólítja fel. A kedvezményezettnek hiánypótlás keretében pótlólag be kell nyújtania a tétel(ek)re vonatkozó, a pályázati felhívásnak megfelelő árajánlatot, amennyiben ez nem áll rendelkezésre, úgy a tétel forgalmazására jogosult gyártó/kereskedőtől nyilatkozatot kell benyújtania, mely igazolja, hogy a vizsgált műszaki tartalomnak megfelelő gépet-, eszközt a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában milyen áron forgalmazta.
A VP IH jelen közlemény 1. számú mellékleteként teszi közzé a Nyilatkozat mintáját.
A nyilatkozattevőknek függetlennek kell lenniük egymástól és a kedvezményezettől is a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 2.3.2.5 pontjában foglaltak szerint!
A nyilatkozat(ok) mellett kérik a 2. számú „Legkedvezőbb árajánlat elfogadásának indokolása” című melléklet benyújtását is.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem a fentiek szerint teljesíti, úgy az érintett tétel nem támogatható, a beszerzése kapcsán felmerült kiadás nem képezheti támogatás alapját.

Forrás: palyazat.gov.hu

More in Hírek
Módosult a Külpiaci Növekedési Támogatási Program

Módosult a Külpiaci Növekedési Támogatási Programról (KNTP) szóló KKM rendelet Hatályba lépett a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával meghirdetett Külpiaci Növekedési...

Close