Pályázat indul a KKV-k innovációs képességének fejlesztésére!

Elindult a „KKV-k innovációs képességének támogatása” című (GINOP Plusz 2.1.3-24 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése is.

A felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások, különösen az innovációt eddig nem végző vállalatok tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik támogatásával, valamint az S3-ban szereplő kihívásokra reagálva a vállalatok versenyképesebbé tétele az innováció különböző fajtáinak erősítésével (ideértve a nyílt innovációt), KFI kapacitásaik és technológiai színvonaluk javításával, technológiatranszfer valamint innovációs szolgáltatások biztosításával. A felhívás keretében további cél tehát a hazai vállalkozások üzleti innovációs tevékenységének ösztönzése, különösen az eddig nem innovatív vállalkozások körében.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2024-ben meghirdetett szakaszra 40 Mrd Ft, 2025-ben meghirdetett szakaszra 35 Mrd Ft.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke a támogatási kategóriától függ, de azon belül a támogatást nyújtó határozza meg:

Csekély összegű támogatás esetén: a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át.

Eljárási és szervezési innováció támogatása esetén: a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

Pályázók köre: kizárólagmikro és kisvállalkozások

  1. amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);
  2. amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző lezárt, teljes, üzleti évben minimum 3 fő volt,
  3. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok

Önállóan támogatható tevékenységek:

A vállalkozások üzleti folyamat innovációs tevékenységei közül az alábbiak:

  1. Termelési és/vagy gyártási folyamat innovációs tevékenységek;
  2. Marketing és/vagy értékesítési innovációs8 tevékenységek;
  3. Logisztikai innovációs tevékenységek;
  4. Szervezeti innovációs (adminisztratív és menedzsment fejlesztés) tevékenységek, amennyiben a támogatást igénylő éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes, üzleti évben minimum 20 fő volt;

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  1. Üzleti folyamat innovációhoz kapcsolódó beruházás;
  2. Projektelőkészítési tevékenység (innovációs tanácsadás igénybevétele a projekt előkészítéséhez);
  3. Innovációs projektet támogató tevékenységek (projektmenedzsment, hardver beszerzés, kötelezően előírt nyilvánosság, horizontális tevékenységek, rezsi) – a c) pont tevékenységei csekély összegű támogatásnak minősülnek, és csak átalány alapú elszámolásként nyújthatók be)

A támogatási kérelmet 2024. szeptember 03-tól 9 óra 00 perctől 2025. április 22-ig 12. óra 00 percig nyújthatják be.

Forrás: palyazat.gov.hu

More in Hírek
Társadalmi egyeztetésen a fókuszterületi innovációs pályázat!

Elindult a „Fókuszterületi innovációs projektek támogatása” című (GINOP Plusz 2.1.1- 24 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése. A felhívás célja a...

Close