Módosítások a vidékfejlesztési program energetikai pályázataiban

Az elmúlt években a Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: VP) keretében széleskörű támogatási lehetőségek álltak rendelkezésre a mezőgazdasági- és a feldolgozó üzemek energetikai célú korszerűsítéséhez. A kapcsolódó pályázati felhívások értelmében az energiafelhasználás csökkentését célzó tevékenységek esetén legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás, de a kedvezményezettek további, magasabb mértékű vállalásokat is tehettek.

A projektek fizikai befejezését követően – a kapcsolódó, hatályos jogszabályok előírásainak figyelembe vételével – el kell készíttetni, illetve be kell nyújtani épületenergetikai tanúsítványt, illetve a fajlagos energiajavulás teljesülését alátámasztó számításokat.
A vonatkozó pályázati felhívások műszaki-szakmai előírásainak alapját képező jogszabályok módosultak, ezért az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) az érintett kedvezményezettek figyelmét ezúton az alábbiakra hívja fel:

 1. 2023. május 25. napján megjelent az egyes építésügyi tárgyú kormányrendeleteknek az épületenergetikai követelményekkel összefüggő módosításáról szóló 200/2023. (V. 25.) Korm. rendelet, mely 2023. november 1-jei hatállyal módosítja a következő három rendeletet:
  o az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletet,
  o az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet,
  o a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletet,

2. 2023. május 25. napján megjelent az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló, 2023. november 1-jén hatályba lépő 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet (a továbbiakban: ÉKM rendelet).

3. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet (a továbbiakban: TNM rendelet) 2023. november 1-jén hatályát veszti.

Az ÉKM rendelet felváltja a TNM rendeletet, és új alapokra helyezi az épületenergetikai szabályozást.

 • Eltörli a korábbi szabályozásnak azt az előírását is, hogy jelentős felújítás vagy jelentős bővítés esetén a teljes épületnek meg kell felelnie az épülettechnikai előírásoknak.
  Mindezzel együtt fontos, hogy a jelentős felújítások követelményszintje a pályázati rendszerben nyomon követhető, ellenőrizhető legyen, valódi megtakarításokat eredményezzen Magyarország energia-megtakarítási célkitűzései érdekében.
 • Az ÉKM rendelet értelmében az épületek energetikai jellemzőjét megalapozó számítási módszerek, valamint az ezt alátámasztó jelölések, a számítás során használt fogalmak és tervezési adatok teljes körűen kerültek átdolgozásra.
  Az ÉKM rendeletben foglaltak értelmében a számítási módszer változása esetén a számítási módszer új változatának megjelenéséről és alkalmazási időpontjáról az energiapolitikáért felelős miniszter közleményt tesz közzé a Hivatalos Értesítőben.
 • Az ÉKM rendelet hatályba lépése, valamint a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosulása számos, a VP keretében meghirdetett felhívásban rögzített előírás teljesítését érinti:
  – Az ÉKM rendelet 10.§ (3) bekezdés szerint, ha a 3. § (3)–(5) bekezdése szerinti felújítás az ÉKM rendelet kihirdetését megelőzően elindított energiahatékonysági célú, operatív vagy vidékfejlesztési programokból eredő támogatási jogviszony alapján valósul meg, és a támogatást folyósító szerv a támogatás feltételeként a TNM rendelet szerint megállapított energetikai jellemző vagy felújítási követelmény elérését szabja meg, úgy a tanúsítást az ÉKM rendelet számítási módszere és a hatályos tanúsítási rendelet szerint kell elvégezni.
  – Ha az ÉKM rendelet hatályos számítási módszerének alkalmazásával megállapított energetikai jellemző vagy követelmény a támogatott fél számára visszafizetési kötelezettséget vagy egyéb joghátrányt eredményezne, akkor a TNM rendelet számítási módszere szerint megállapított energetikai jellemző vagy követelmény a támogatás feltételének megfelelés céljából elfogadható. A hatályos szabályok szerinti számítást a tanúsításhoz azonban ebben az esetben is el kell végezni.
 • Az ÉKM rendelet előírásait 2023. november 1. napjától kell alkalmazni.
  – Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet) módosításának célja egy olyan új energetikai tanúsítványi minta és arculat meghatározása, amely a korábban hatályos mintához képest sokkal inkább átláthatóbb, felhasználóbarátabb.
  – A tanúsítvány emellett részletes fotódokumentációt is tartalmaz, amely jól beazonosíthatóvá teszi az értékelt épületet vagy rendszert. A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása 2023. november 1. napján lép hatályba.

Az IH ezúton hívja fel a figyelmet arra, hogy amennyiben a Kedvezményezettek által megvalósítandó beruházás tartalmaz energiahatékonyság javítására vonatkozó projektelemet, úgy a 2023. november 1. napját követően benyújtott záró kifizetési igényléshez és/vagy a projektfenntartáshoz kapcsolódóan már az ÉKM rendelet 10.§. (3) bekezdés figyelembevételével elkészített – az energiajavulás teljesülését alátámasztó – számítások, dokumentumok benyújtása szükséges.

Forrás: palyazat.gov.hu

More in Hírek
6 milliárd forint élelmiszeripari vállalkozásoknak

Megjelent 6 milliárd forintos keretösszeggel az  Irinyi Terv keretében megvalósuló Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program (a továbbiakban: „ÉLIP BP”), amely Magyarországon működő élelmiszeripari beszállító...

Close