6 milliárd forint élelmiszeripari vállalkozásoknak

Megjelent 6 milliárd forintos keretösszeggel az  Irinyi Terv keretében megvalósuló Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program (a továbbiakban: „ÉLIP BP”), amely Magyarországon működő élelmiszeripari beszállító vállalkozások, kiskereskedelmi láncok és a közétkeztetés gazdasági szereplőinek nyújt támogatást technológiaváltásra, élelmiszeripari termelői kapacitásuk fejlesztésére, valamint az élelmiszeripari beszállítói hálózatba történő bekapcsolódására.

A támogatási program végrehajtását a Gazdaságfejlesztési Minisztérium, mint felügyeleti szerv jóváhagyásával a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. végzi.

Az ÉLIP BP költségvetési forrás, vissza nem térítendő forráskerete összesen hatmilliárd forint.

A támogatás összege 300 – 500 millió forint közötti. A teljes projektköltségből a támogatás intenzitása legfeljebb 70 százalék lehet, amelyhez 30 százalékot kell hozzátennie a kedvezményezettnek (ebből minimum 15 százalék önrész szükséges, amely kiegészülhet maximum 15 százalék piaci hitellel is. Egyéb támogatással nem kombinálható.

A támogatásban azon élelmiszeripari vállalatok vagy az általuk alkotott konzorciumok részesülhetnek, amelyek végzett tevékenységük alapján élelmiszeripari vállalkozásoknak minősülnek, a fejlesztendő tevékenység pedig, amelyre a támogatást igénylik a TEÁOR 10 főcsoport bármely alcsoportjába (kivéve a 109-es alcsoportot), vagy a TEÁOR 11 főcsoport bármely alcsoportjába (kivéve a 1102 alcsoport) tartozik.

További feltétel, hogy a vállalkozások éves nettó árbevétele a 2020., 2021., 2022. évek legalább egyikében elérte vagy meghaladta a 100 millió forintot.

Az ÉLIP BP-ben az alábbi jogosultsági kritériumoknak együttesen kell teljesülnie:

– a projekt élelmiszeripari beszállítói státuszt fejlesztő területekhez, termékkörhöz vagy technológiához (pl. csomagolás) kapcsolódó problémák megoldására alkalmas beruházások,

– a pályázó közétkeztető, élelmiszeripari vállalkozás, vagy kiskereskedelmi lánc jelenlegi vagy jövőbeni beszállítója lesz a projekt megvalósítási ideje alatt, vagy annak eredményeként, és ezt kétoldalú együttműködési megállapodással, vagy szándéknyilatkozat becsatolásával igazolja.

A pályázat időtartama:

  1. szeptember 28. a pályázati felhívás közzététele
  2. október 12. – október 26. a támogatási kérelmek benyújtása

A támogatási forrás igénybe vehető:

  • új eszközök, gépek beszerzésére,
  • új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására,
  • Információs technológia-fejlesztésére,
  • gyártási licenc, gyártási know-how, és immateriális javak beszerzésére,
  • szakértői és tervezési tevékenységre,
  • ingatlan és infrastruktúra beruházásra,
  • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására

Amennyiben szeretne részt venni a programban, kérem vegye fel velünk a kapcsolatot, szakértői kollégáink állnak szíves rendelkezésére a pályázati dokumentáció elkészítésében, és a támogatás szabályos lehívásában is!

Forrás: neum.hu

More in Hírek
Megjelent a fókuszterületi innovációs pályázat végleges felhívása

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja a megújult társadalomgazdasági innovációs ökoszisztéma megerősítését és a társadalmi és...

Close