Kombinált hitelprogramok eljárásrendje

Megjelent az „Európai Uniós forrású vállalati önálló es egyműveletes kombinált Hitelprogramok Eljárási Rendje” a 2021-2027 programozási időszakra vonatkozóan.

Az Eljárási Rend az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság megbízásából eljáró MFB Pont Plusz pénzügyi közvetítői hálózaton keresztül a 2021-27-es programozási időszakban értékesített vállalati Hitelprogram(ok) (önálló és egyműveletes kombinált hitelprogramok) keretében nyújtott Finanszírozási összeg igénybevételével és kihelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályait és feltételeit
tartalmazza.
Az Eljárási Rendet a Felhívásokban, a vonatkozó hazai és uniós jogszabályokban nem szabályozott kérdések tekintetében kell alkalmazni. A Hitelprogramokra vonatkozó speciális szabályokat a Hitelprogramok Felhívásai tartalmazzák. Amennyiben a vonatkozó Felhívás az Eljárási Rendtől eltérően rendelkezik, úgy az adott Felhívás rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Eljárási Rend 2024.04.30-án lépett hatályba.

Forrás: palyazat.gov.hu

More in Hírek
Piaci ár alátámasztása a vidékfejlesztési pályázatoknál

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (továbbiakban VP IH) az európai uniós végrehajtási szabályokkal való összhang érdekében felülvizsgálta a piaci áraknak...

Close