Indul a kertészeti beruházások támogatása!

Nyárra várhatóak a kertészeti fejlesztéseket támogató pályázati kiírások is, melyek közül az alábbiak kerültek most társadalmi egyeztetésre.

Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, és post-harvest fejlesztések támogatása kódszám: KAP-RD01a-RD01c-1-24


A felhívás célja

A kertészeti ágazaton belül a hajtatásos termesztésben előállított friss zöldségfélék iránti piaci kereslet évről évre növekszik, melynek kielégítéséhez időzített és környezetbarát termesztés, valamint folyamatos szállítás szükséges, ezért indokolt a növényházi termesztő kapacitás növelése. A termesztő felület növelése mellett a meglévő üveg- és fóliaházak korszerűsítése is hozzájárul az ágazat versenyképességének növeléséhez. Ennek legfontosabb eszköze az új, innovatív és környezetbarát termesztési és termelési technológiák elterjesztésének és fejlesztésének támogatása, az energiafelhasználás hatékonyságának javítása.  Hazánk geológiai adottságai alapján kifejezett cél a geotermikus hőenergia-potenciál kiaknázása.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 5 Mrd Ft

Pályázók köre

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

 1. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy – amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, – az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek
 2. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Támogatható tevékenységek

 1. célterület – Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások
 • Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése
 • Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése
 • A betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése
 1. célterület – Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló zöld beruházások
 • Meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók valamint a kapcsolódó létesítmények (szociális és kiszolgáló helyiségek) energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
 • Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások esetében a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2024. július 24. napjától 2025. március 10. napjáig van lehetőség.

 

Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása, kódszám: KAP-RD01a-RD12-1-24


A felhívás elsődleges célja a változó éghajlati körülményekhez alkalmazkodni képes, magas termőképességgel és termésbiztonsággal rendelkező ültetvények telepítésének támogatása.

 1. célterület – Ültetvénytelepítéshez kapcsolódó tevékenységek

A célterület támogatni kívánja új gyümölcstermő-, gyógy-, aroma és fűszernövény-, borszőlő- és komló ültetvény telepítését, meglévő gyümölcstermő ültetvények korszerűsítését. További támogatási cél a kedvezőtlen éghajlati jelenségek (tavaszi fagykár, esőkár, jégkár) kivédéséhez, kedvezőtlen hatásuk csökkentéséhez kapcsolódó kármegelőző beruházások ösztönzése, valamint az ültetvények műveléséhez szükséges gépek, eszközök beszerzésének támogatása.

 1. célterület – Öntözési infrastruktúra kialakításával kapcsolatos tevékenységek

A kertészeti ültetvények fokozattan érzékenyek a klímaváltozás negatív hatásaira, különösen a vízhiányra. A termésbiztonság fenntartásához, a gazdák jövedelembiztonságának megőrzéséhez, a termékek iránti kereslet kielégítéséhez elsődleges feladat az ültetvények vízutánpótlásának biztosítása. A célterület támogatni kívánja a hatékony vízfelhasználást biztosító víztakarékos öntözési technológiák kialakítását, az öntözőrendszerek vízfelhasználásának optimalizálását, a víztakarékos öntözési infrastruktúra és a kapcsolódó műtárgyak fejlesztését és rekonstrukcióját, valamint új öntözővíz-szolgáltató művek és – rendszerek kiépítését.

 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 500 millió forint

Pályázók köre

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

 1. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy – amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, – az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek
 2. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Támogatható tevékenységek

1) célterület – Ültetvénytelepítéshez kapcsolódó tevékenységek

 1. Gyümölcstermő ültetvények telepítése
 2. Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvény korszerűsítése az alábbi tevékenységek révén (a tevékenységek külön-külön vagy együttesen is megvalósíthatók).
 3. Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek
 4. Borszőlőültetvény telepítéshez kapcsolódó tevékenységek

A 2. célterület vonatkozásában: az ültetvénycsere esetében a gyümölcstermő ültetvény öntözési infrastruktúrájának felújítása (kizárólag víztakarékos – csepegtető vagy mikroszórófejes – öntözőrendszerekkel kapcsolatos tevékenységek támogatottak).

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2024. július 24. napjától 2025. március 3. napjáig van lehetőség.

Amennyiben szeretne részt venni jelen pályázati kiíráson, forduljon hozzánk bizalommal! Szakértő kollégáink állnak szíves rendelkezésére a támogatási kérelem szakszerű elkészítésében!

Vulcz László – Ügyvezető Bali László – Tanácsadó Bobál Beatrix – Tanácsadó
Tel.: 30/466-0702 70/390-2110 70/502-4022
E-mail: vulcz.laszlo@otphp.hu bali.laszlo@otphp.hu bobal.beatrix@otphp.hu

More in Hírek
Érkezik az állattartó telepek fejlesztésénak támogatása is!

Megjelent az Állattartó telepek fejlesztésének, illetve megújításának támogatása c. pályázati felhívások társadalmi egyeztetése is. Állattartó telepek fejlesztésének támogatása, kódszám: KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-1-24 A...

Close