Új K+F minősítési rendszer vállalkozásoknak

A kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenységek minősítésével kapcsolatos feladatokat 2023. szeptember 1-től a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (KFI törvény) rendelkezései alapján a Nemzeti Kutatási, Fejlesztés és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) hatáskörébe tartozik.

A K+F minősítési rendszer alapvető célja a kutatás-fejlesztési tevékenységgel összefüggő támogatások és adóösztönzők igénybevétele területén a jogbiztonság erősítése. Az NKFI Hivatal által kiállított szakértői vélemény megalapozhatja a K+F adóösztönzők kihasználását és a külföldi vállalatok magyarországi K+F beruházásainak támogatását, illetve szakmai garanciát jelenthet a hazai vagy az EU-s források kihelyezése és az állami támogatások K+F célú felhasználása során.

A KFI törvény definíciója szerint a kutatás-fejlesztés fogalma felöleli az alapkutatást, az alkalmazott kutatást és a kísérleti fejlesztést. A K+F minősítési eljárásokkal kapcsolatos törvényi szintű rendelkezéseket a KFI törvény VI. fejezete tartalmazza.

Az NKFI Hivatal kérelemre megvizsgálja, hogy a kérelmező által körülírt egyedi projekt vagy a kérelmező által egy projektcsoportba sorolt projektek a KFI törvény 3. §-a szerinti kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthetők-e.

A K+F minősítési eljárások iránti kérelmeket elektronikus úton, az NKFI Hivatal weboldalára (https://kfivelemeny.nkfih.gov.hu) regisztrálva lehet benyújtani.

A fentiek szerint az NKFIH Hivatalnál kezdeményezhető K+F minősítési eljárások:

  1. Projektminősítés  – A projektminősítési eljárás keretében az NKFI Hivatal a megjelölt projektet abból a szempontból minősíti, hogy a tartalmát képező tevékenységek kutatás-fejlesztésnek tekinthetők-e.Továbbá a Hivatal a kérelmező kérelmére meghatározza
    • a projekt alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési tevékenységeinek arányát; valamint
    • hogy az adott tevékenységet a kérelmező a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 4. § 32. pontja szerinti saját tevékenységi körben végzi-e.
  2. Projektcsoport-minősítés: Az NKFI Hivatal kérelemre projektcsoportokat minősít abból a szempontból, hogy a kérelmező által a projektcsoportokba sorolt projektek kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenységnek tekinthetők-e. A projektcsoport-minősítés hatálya – pozitív döntés esetén – a projektcsoportba tartozó valamennyi projektre kiterjed.

Forrás: nkfih.gov.hu

More in Hírek
Határidő módosítások az IFKA Tanácsadói Voucher Programban

Az IFKA Tanácsadói Voucher Program felhívást a Támogató a következő pontokon módosította: A projekt fizikai befejezésének határideje legkésőbb 2023. szeptember...

Close