Társadalmi egyeztetésen a Neumann János Program első pályázata

A Fókuszterületi innovációs projektek támogatása című és 2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ kódú pályázati felhívás tervezetten 2023. szeptemberében kerül meghirdetésre 35 milliárd Ft keretösszeggel. A felhívás célja a megújult társadalomgazdasági innovációs ökoszisztéma megerősítése és a társadalmi és gazdasági hasznosítási szempontokat a megújítási elvek szellemében fókuszba helyező kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása piacképes termék, technológia, szolgáltatás fejlesztése révén.

A pályázat keretében „A” és „B” alprogram kerül meghatározásra.

„A” alprogram: A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban, partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.

„B” alprogram: A vállalkozások és kutató-tudásközvetítő szervezetek konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek támogatása. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével.

Pályázók köre

Önállóan pályázhatnak kis-, és középvállalkozások, valamint konzorciumban is van lehetőség a részvételre az alábbi megosztásban:

  • Konzorcium vezetőként kis-, és középvállalkozások
  • Konzorciumi tagként kis- és középvállalkozások, nagyvállalkozások, valamint felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek

A támogatási kérelem benyújtására legfeljebb 3 tagú konzorciumi formában is van lehetőség. B) alprogram esetében csak konzorcium nyújthat be támogatási kérelmet.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

  1. Kísérleti fejlesztés:

Jelen Felhívás keretében önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés tevékenység támogatható, amelyre vonatkozóan az elszámolható költségek el kell, hogy érjék a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

  1. Alkalmazott (ipari) kutatás

Igénybe vett szolgáltatás esetén az alkalmazott (ipari) kutatási szolgáltatást nyújtónak meg kell felelnie az alábbi feltételnek. E feltétel teljesítésének igazolását a szolgáltatást nyújtó által kiállított árajánlathoz mellékletként csatolni szükséges.

Szolgáltatást nyújtóként alkalmazott kutatás tevékenységet a projekt keretében az a szervezet végezhet, amelynek minimum 2 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább BA/BSc/MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van a támogatási kérelem benyújtásakor.

2. Eszközbeszerzés (projekt keretében vállalt fejlesztésekhez kapcsolódó eszközök beszerzése)

3. Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek

Jelen pontban foglalt tevékenységek illetve költségek csak átalány alapú elszámolásként nyújthatók be. A tevékenység keretében a következő kutatás-fejlesztést támogató résztevékenységek valósíthatók meg: hardver és szoftver beszerzése, szoftver előfizetői szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment (koordináció), kötelezően előírt nyilvánosság (tájékoztatás), iparjogvédelmi oltalomszerzés, általános költség (rezsi), közbeszerzési tevékenység, minősített mentor tevékenyég igénybevétele és piacra vitel, konferencián illetve kiállításon való részvétel, személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint piackutatás

Fókuszterületek

A pályázat kiírójának célja a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innováció Alap 2023. évi programstratégiájában meghatározott fókuszterületek preferálása, erre figyelemmel a Felhívás a következő fókuszterületeken megvalósuló projekteket támogatja.

a) Az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek támogatása

b) A gazdaság zöld átmenetének és a körforgásos gazdaság kialakításának támogatása

c) A gazdaság és társadalom digitális átmenetének támogatás

d) Egyéb támogatható tevékenységek

Támogatás formája és összege

A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül, és minimum 400 millió, maximum 800 millió Ft igényelhető.

Amennyiben szeretne szakértői segítséget igénybe venni, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Forrás: nkfih.gov.hu

More in Hírek
Módosult a KKV Energiaköltség pályázat

A KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022-2023 című pályázati felhívásban a támogatási kérelmek beadási határideje meghosszabbításra került, a benyújtásra...

Close