Megjelent a kertészeti üvegházak és hűtőházak támogatását célzó pályázat!

A kertészeti ágazaton belül a hajtatásos termesztésben előállított friss zöldségfélék iránti piaci kereslet folyamatosan növekszik, melynek kielégítéséhez időzített és környezetbarát termesztés,
valamint folyamatos szállítás szükséges, ezért indokolt a növényházi termesztő kapacitás növelése. A termesztő felület növelése mellett a meglévő üveg- és fóliaházak korszerűsítése is hozzájárul az ágazat versenyképességének növeléséhez. Ennek legfontosabb eszköze az új, innovatív és környezetbarát termesztési és termelési technológiák elterjesztésének és fejlesztésének támogatása, az energiafelhasználás hatékonyságának javítása.

Pályázók köre

 • Mezőgazdasági termelők
 • Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezetek
 • Állami elismeréssel rendelkező együttműködések
 • Gyógynövénytermesztéshez kapcsolódóan integrátori, vagy feldolgozói tevékenységet folytató vállalkozások

Támogatható tevékenységek

 1. célterület – Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások

Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése:

a) Új építésű üveg- vagy fóliaborítású növényház létesítése,

b) Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak bővítése, valamint üveg- vagy fóliaborítású növényházhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek bővítése,

c) Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak technológiai korszerűsítése, valamint üveg- vagy fóliaborítású növényházhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek energiahatékonyság javulással nem járó technológiai korszerűsítése.

Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése:

a) Új hűtőkamrák létesítése, hűtőkonténerek beszerzése

b) Hűtőházakra, hűtőtárolókra vonatkozó tevékenységek:

 • Új építésű hűtőházak, hűtőtárolók létesítése.
 • Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, valamint hűtőházakhoz, hűtőtárolókhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek bővítése.
 • Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók technológiai korszerűsítése, valamint hűtőházakhoz, hűtőtárolókhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek energiahatékonyság javulással nem járó technológiai korszerűsítése.

c) Zöldség- és burgonyatárolókra vonatkozó tevékenységek:

 • Új építésű zöldség- és burgonyatárolók létesítése.
 • Meglévő zöldség- és burgonyatárolók, valamint zöldség- és burgonyatárolókhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek bővítése.
 • Meglévő zöldség- és burgonyatárolók technológiai korszerűsítése, valamint zöldség- és burgonyatárolókhoz kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek energiahatékonyság javulással nem járó technológiai korszerűsítése.

A c) alpont szerint tevékenységek abban az esetben támogathatók, ha a kedvezményezettnek a mezőgazdasági tevékenységből számított üzemméretéből legalább 10 000 euró STÉ üzemméret kertészeti tevékenységből származik.

A betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése (növényházi, tárolási tevékenységhez kapcsolódó):

a) Válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás, gépei vagy gépsorai, kapcsolódó technológiai berendezései, valamint az ezekhez szükséges szoftverek.

 

 1. célterület – Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló zöld beruházások

Meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók valamint a kapcsolódó létesítmények (szociális és kiszolgáló helyiségek) energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

 • hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteség csökkentése (utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere/korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);
 • fűtési, hűtési és használati meleg vízrendszerek korszerűsítése (fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, termálvíz kísérő gáz hasznosítása stb.);
 • világítási rendszerek korszerűsítése (fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és 10 időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, ha energia-megtakarítást eredményeznek stb.)
 • az építmény funkciójának ellátásához szükséges, beépített technológiai rendszerek energetikai korszerűsítése, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése;
 • hűtőházak, hűtőtárolók vonatkozásában a szabályozott légterű tárolóként való hasznosítást lehetővé tevő korszerűsítés (gáztömör szigetelés, tárolóterek ajtóinak cseréje, szabályozott légterű tárolás technológiai berendezéseinek beszerzése/cseréje (nitrogén generátor, CO2 abszorber, vezérlés, tágulási tartályok, szelepek, összekötő elemek).

Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások esetében a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:

 • geotermikus energia hasznosítása:
  • új termelő kút/rendszer fúrása és a kapcsolódó berendezések, gépészet, termál távvezeték, primer tárolást szolgáló puffertartály kiépítése. Meglévő, ám hő hasznosításra jelenleg nem használt, vagy leromlott termál kutak, meddő szénhidrogén-kutak felújítása és termelőkúttá alakítása
  • a használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése és az elhelyezését szolgáló műveletek. A kapcsolódó tartozékok, berendezések, szerelvények, szűrőrendszerek, hő és ioncserélők, sótalanítók, valamint hűtőtó kialakítása – beleértve a vízvisszasajtoló kutat és berendezéseit is -, valamint a működést szolgáló építmények létesítése;
  • a geotermikus energiaellátás berendezéseinek korszerűsítése, új berendezések beszerzése. Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer hatékonyság-növelése, puffertartály, kaszkádrendszer, hőszivattyú, szerelvények, vezetékek kiépítése;
  • vízfogyasztásmérő eszközök telepítése;
 • egyéb megújuló energia hasznosítása:
  • napkollektorok alkalmazása használati meleg víz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtés rásegítésre;
  • ha termálvízből már meglévő hőhasznosítás után kinyerhető hulladékhő nem áll rendelkezésre, földhő kinyerésére hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtés rásegítésre;
  • biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti és állattenyésztési melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és egyéb melléktermék felhasználása használati meleg víz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtés rásegítésre (kazánrendszer kiépítése);
  • napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából (beleértve a kapcsolódó energiatároló berendezést is);
  • biogáz hasznosítás a kertészeti termelőtevékenységet szolgáló épületek, technológiák energiaellátása céljából.

A támogatási kérelem abban az esetben kerülhet jóváhagyásra, ha tartalmaz legalább egy elfogadható, önállóan támogatható tevékenységet.

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

legfeljebb 5 milliárd Ft

A támogatás maximális mértéke: 

Mindkét célterület esetében az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%-a, az alábbi kivételekkel:

 • a 2. célterület „Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása” esetében a támogatás az összes elszámolható költség 70%-a

A támogatás maximális mértéke tovább növelhető az alaptámogatáshoz képest az 1. célterület, továbbá a 2. célterület 1. pontja vonatkozásában az alábbiak szerint azzal, hogy a támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg a 65%-ot:

 • Fiatal mezőgazdasági termelő 15%-kal megemelt támogatási intenzitásra jogosult.
 • Gazdaságátadás esetén 15%-kal megemelt támogatási intenzitásra jogosult a gazdaság átvevője
 • Az ökológiai gazdálkodást folytató kedvezményezett4 – kollektív módon megvalósuló beruházás kivételével – 10%-kal megemelt támogatási intenzitásra jogosult az alaptámogatáshoz képest
 • Kollektív beruházás 10%-kal megemelt támogatási intenzitásra jogosult.

 

A támogatási kérelmek benyújtására 2024. szeptember 24. napjától van lehetőség az alábbiak szerint meghatározott benyújtási szakaszokban:

 1. benyújtási szakasz: 2024. szeptember 24. – 2024. október 7.
 2. benyújtási szakasz: 2024. október 8. – 2024. október 21.
 3. benyújtási szakasz: 2025. április 22. – 2025. május 5.
 4. benyújtási szakasz: 2025. május 6. – 2025. május 19.

Forrás: palyazat.gov.hu

Amennyiben szeretne részt venni a pályázati kiíráson, és szeretné biztos kezekben tudni a teljes pályázatkészítési és elszámolási folyamatot, szakértő kollégáink állnak szíves rendelkezésére a pályázati dokuemntáció elkészítésében és az elnyert támogatás szabályszerű lehívásában is. További egyeztetés céljából vegye fel velünk a kapcsolatot.

More in Hírek
Több mint 41 milliárd forint értékben születtek öntözésfejlesztési projekteket támogató döntések

Nagy István agrárminiszter tájékoztatása szerint a Vidékfejlesztési Program öntözésfejlesztést támogató pályázati felhívásának keretében újabb 102 darab, mezőgazdasági termelők által megvalósítani...

Close