Megjelent a kutatási eredmények hasznosítására vonatkozó gyorsítósáv pályázat

Az új Gyorsítósáv pályázaton elsősorban olyan cégek nyerhetnek támogatást, amelyek felsőoktatási intézményekben vagy állami kutatóintézetekben elért kutatási eredmények üzleti hasznosítását tervezik, és azok sikeres piacra vitele érdekében további jelentős kutatás-fejlesztési tevékenységet folytatnak.

A pályázat benyújtása

A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtása 2023. december 06. 12:00-tól 2023. december 20. 12:00-ig lehetséges.

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2024. április 04. 16:00-ig lehetséges.

A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

 • a kiírás szerinti GFO kódú mikro- és kisvállalkozások, amelyek kettős könyvvitelt vezetnek.

A támogatható célkitűzések köre

 • Önállóan támogatható tevékenységek: kísérleti fejlesztés (a projekt elszámolható költségének min. 50%-a).
 • Önállóan nem támogatható: alkalmazott (ipari) kutatás, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése, piacra jutási tevékenység és kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenység keretében hardver és szoftver beszerzése, szoftver előfizetői szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment (koordináció), kötelezően előírt nyilvánosság (tájékoztatás), általános költség (rezsi), közbeszerzési tevékenység, minősített mentor tevékenyég igénybevétele, konferencián illetve kiállításon való részvétel, személyi jellegű egyéb kifizetések.

További lényeges feltételek

 • A pályázó kötelezően vállalja, hogy a projekt során legalább egy TRL 7-es szintű prototípust /terméket/ technológiát /szolgáltatást létrehoz.
 • Az alkalmazásban, vagy munkaviszonyban állók legalább 30%-a (FTE értékben számolva) kutató a projekt megvalósítása során. A projektet megalapozó kutatás vezetőjének a projekt teljes időtartama alatt minimum a heti „sztenderd” munkaidő (40 óra) 50%-ában a megvalósító vállalkozás alkalmazásában kell állnia.
 • A projekt keretében magasabb szint elérése a „Technológiai érettségi szint” (TRL) szempont rendszere szerint. A projektnek minimum a TRL 4 szintről elindulva, a megvalósítási időszak végére legalább a TRL 7-es szintre kell eljutnia.
 • A projekt megvalósítási szakaszában a pályázók vállalják a projekt sikeres – szakmai és/vagy üzleti- előrehaladását segítő, legalább 1 fő mentor igénybevételét.  A mentor foglalkoztatását a kérelemben kötelező vállalásként kell rögzíteni. A támogatást igénylő köteles a mentort a projekt fizikai befejezéséig foglalkoztatni. A mentor személye és/vagy a mentorált tevékenység a megvalósítási időszak alatt – indokolt esetben – megváltoztatható. A mentor személye és/vagy a mentorált tevékenység a megvalósítási és a fenntartási időszak alatt – indokolt esetben – megváltoztatható.
 • Oltalom vállalása
 • A pályázó vállalja, hogy az alábbi piaci eredmények közül legalább egyet teljesít:
  • Külső, piaci befektetés realizálása
  • Árbevétel realizálása
  • Fenntartási időszakban megítélt támogatás(ok) realizálása

A keretösszeg és az igényelhető támogatás mértéke

A pályázati keretösszeg: 2 milliárd forint.

Az igényelhető támogatási összeg kérelmenként: minimum 100 millió forint, maximum 300 millió forint

Forrás: nkfih.gov.hu

 

More in Hírek
Új ESG törvény a láthatáron

Az ESG ez elmúlt évek egyik fontos buzzwordje a politikában és a vállalatirányításban, lényege, hogy a különféle tevékenységeket úgy is...

Close