Indul az elektromos autók támogatása

Elindult a „Közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak” című (RRF-10.10.1-23 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A felhívás célja a tisztán elektromos meghajtású személyautó, kishaszon gépjármű, és kisbusz beszerzésének támogatása.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, magyar adószámmal rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, amelynek alapítása 2021.12.31. vagy ennél korábbi dátumú, és gazdasági társaság esetén a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétele1 meghaladja a projekt elszámolható költségét.
Továbbá, támogatási kérelmet kizárólag az az egyéni vállalkozó nyújthat be, akinek az egyéni vállalkozói nyilvántartásában legkésőbb 2023. december 1-éig bejegyzésre került a Taxis személyszállítás (TEÁOR 4932) tevékenység, vagy akinek a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma legalább 2 fő volt.

Eszközbeszerzés alatt kizárólag a teljesen elektromos, az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti M1, M2, illetve N1, N2 kategóriás, a vásárláskor először forgalomba helyezésre kerülő új gépjármű beszerzése támogatható. A projekt keretében hibrid üzemű gépjármű beszerzése nem támogatható.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:
• a Budapest régióban: 10 800 000 000 Ft;
• a kevésbé fejlett régiókban (Pest, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld): 19 200 000 000 Ft
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2 800 000 Ft, maximum 64 000 000 Ft.

Forrás: palyazat.gov.hu

More in Hírek
2024-ben újraindul a munkásszállások támogatása

December 5-én megjelent a Kormány 1532/2023. (XII. 5.) határozata, melyben új munkásszállások kialakítását támogató program indításáról és pénzügyi forrásának biztosításáról döntöttek....

Close