Elindult az elektromos autók beszerzésének támogatása

Megjelent a „Közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak” című (RRF-10.10.1-24 kódszámú) felhívás végleges változata, melyre  a támogatási kérelmet Budapest régióban és a kevésbé fejlett régiókban (Pest, KözépDunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, DélAlföld) egyaránt 2024. február 05. 10:00-tól 2025. március 31. 10:00-ig lehet benyújtani.

Pályázat célja

A felhívás keretében kizárólag olyan teljesen elektromos, a vásárláskor először Magyarországon forgalomba helyezésre kerülő új gépjármű megvásárlása vagy pénzügyi lízing keretében való beszerzése támogatható, amely megfelel a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti M16 , M27 , illetve N18 , N29 kategóriás gépjárműnek. A felhívás keretében hibrid üzemű gépjármű beszerzése nem támogatható.

Támogatás formája és összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2 800 000 Ft, maximum 64 000 000 Ft

A projekt keretében beszerzett egy gépjármű maximális támogatása nem haladhatja meg az alábbi táblázatban feltüntetett, az egyes gépjármű kategóriák bruttó akkumulátor kapacitására vetített értékeket. Az egyes kategóriák esetében egy gépjármű nettó vételára nem haladhatja meg a táblázatban meghatározott maximális nettó elszámolható költség értékeket.

Támogatás legfeljebb az alábbi darabszámú gépjárművek beszerzéséhez igényelhető:

 

Támogatás időtartama és kötelezettség

Jelen felhívás esetén a projektet a projekt megkezdésétől számított 20 hónap alatt, de legkésőbb 2026. április 30-ig fizikailag be kell fejezni.

A végső kedvezményezettnek a támogatás keretében beszerzett gépjárművet a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, de legfeljebb 2027. december 31-ig fenn kell tartania, azaz nem értékesítheti és harmadik fél számára nem adhatja bérbe, használatba.

Forrás: palyazat.gov.hu

More in Hírek
Élelmiszeripari támogatás megnövelt keretösszeggel

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium oldalán megjelent közlemény szerint a szeptemberben bejelentett Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program (ÉLIP) iránt óriási méretű érdeklődés mutatkozott, ezért...

Close