Április 30-tól elérhető a 0%-os KKV hitel!

A hitelprogram célja a KKV-k korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, lehetővé téve megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására vonatkozó energiahatékonysági beruházásokat is.

A Hitelprogram keretében 2024. április 30-tól, 2024. december 30-ig lehet kölcsönkérelmet. A kölcsönkérelem csak az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező Közvetítőhöz (MFB Pont Plusz) nyújtható be.

A Végső Kedvezményezett Magyarországon, Budapesten kívül, bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe.

Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő székhelye, ezért a budapesti székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga Budapesten kívül, de Magyarországon valósul meg.

A Hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak

 • a devizabelföldinek minősülő,
 • Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel és magyar adószámmal rendelkező,
 • gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó
 • mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek
 • legalább 5 főt foglalkoztatnak, és
 • amelyek legalább egy teljes, lezárt üzleti évvel rendelkeznek.
 • Kölcsönt olyan vállalkozások igényelhetik, amelyek – akár külföldön lévő – Kapcsolt- és Partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás, valamint Kapcsolt- és Partnervállalkozásai beszámolói és nyilvántartásai alapján mikro, kis vagy középvállalkozásnak minősülnek

Támogatható tevékenységek

 • új tárgyi eszköz beszerzése (VTSZ lista)
 • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke
 • technológia fejlesztéshez kapcsolódó, új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű IKT eszközök (hardver, hálózati és telekommunikációs eszközök) beszerzési költségei,
 • elektromos jármű beszerzése: Kizárólag az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti M1, N1, N2 járműkategóriába tartozó jármű szerezhető be a projekt keretében. Egy projekt keretében legfeljebb 1 db jármű szerezhető be.
 • immateriális javak beszerzése (önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan elszámolható),
 • a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége,
 • az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem) beszerzésnek költsége, amely kizárólag a vételárat és az eszköz kiegészítő elemeit (pl. napelem esetén tartószerkezet, inverter, csatlakozódoboz, túláram és túlfeszültség védelem, kábelezés) tartalmazhatja.
 • mérnöki és szakértői díjak, tanácsadási költségek (pl. fordítás, tolmácsolás, lektorálás),
 • képzési és tanácsadási szolgáltatások
 • minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek
Igényelhető kölcsön
Minimum 10 millió HUF – Maximum 100 millió HUF

Az igényelhető hitelösszeg nem haladhatja meg a hitelkérelem benyújtását megelőző lezárt pénzügyi év üzemi eredményének tizenötszörösét.

Kezdő vállalkozásnak max. 50 millió Ft kölcsön nyújtható.

Saját forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%- a, regionális beruházási támogatással érintett költségtételek vonatkozásában az elszámolható költségek legalább 25%-a
Kölcsön kamata, díjak, jutalékok Kamat 0 %/év

Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj, szerződésmódosítás díja nem kerül felszámításra.

Futamidő
 • az 50%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 24 hónap. Ezt kell alkalmazni az általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések esetében (HR8471 Vtsz.).
 • a 33%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 36 hónap
 • a 25%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 48 hónap
 • a 20%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb 60 hónap
 • a 14,5%-os amortizációs kulcs alá tartozó eszközök esetén legfeljebb legfeljebb 82 hónap.
 • min. 10%-os mértékű megújuló energiával kapcsolatos beruházást is tartalmazó projekt esetén a szerződéskötéstől számított legfeljebb 120 hónap, amennyiben a kivitelezéssel érintett ingatlan is bevonásra kerül a fedezeti körbe.

A maximális futamidőt a leghosszabb maximális amortizációs idővel rendelkező – a beruházás részét képező – eszközhöz tartozó futamidő hónapban megadott adata alkalmazásával szükséges meghatározni.

Rendelkezésre tartási idő A kölcsönszerződés megkötésétől számított minimum 6 hónap, legfeljebb 18 hónap, mely megújuló energiával kapcsolatos beruházást tartalmazó projekt esetén indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.
Türelmi idő A rendelkezésre tartási idő végétől számított maximum 6 hónap.
Projekt időtartama A Projekt megvalósításának határideje (fizikailag és pénzügyileg befejezett) a szerződéskötést követő 18 hónap, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.

A Hitelprogram keretében utoljára 2026. november 30-án lehet a Kölcsönszerződés alapján a Végső Kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni.

More in Hírek
Indul a kertészeti beruházások támogatása!

Nyárra várhatóak a kertészeti fejlesztéseket támogató pályázati kiírások is, melyek közül az alábbiak kerültek most társadalmi egyeztetésre. Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz...

Close